คุณสมบัติ  ของ  สนสองใบ  (Pinus merkusii)

“จากเปลือกสนทั้งหมดที่ได้รับการทดสอบ เปลือกสนจากสุมาตรา
ได้รับการยอมรับว่า เป็นเปลือกสนที่มีคุณภาพที่สุด”:
ผู้บริหารของ Singapore’s Botanic Garden

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยไม้ทั่วโลกนิยมใช้ปลูกกล้วยไม้

ประเภท ชนิด ขนาด รายละเอียดหรือคุณลักษณะ
1+ Big size
ขนาดใหญ่
ความยาว  10-18 ซม
ความกว้าง  7-9 ซม
สำหรับให้กล้วยไม้เกาะยึด
1 Large
ใหญ่
40 - 60 มม สำหรับกล้วยไม้ขนาดใหญ่

2 Medium Large
กลางใหญ่
30 - 40 มม
3 Middle
กลาง
20 - 30 มม เป็นขนาดที่นิยมใช้กันมากใน
การเพาะกล้วยไม้ลงกระถาง


4 Medium Fine
กลางละเอียด
10 - 20 มม
5 Fine
ละเอียด
5 – 10 มม
6 “Rice”
ขนาดเมล็ดข้าว
3 - 5 มม ใช้สำหรับกล้วยไม้อนุบาล
หรือพึ่งนำออกจากขวด
SF Super Fine
ละเอียดมาก
0,5 - 4 มม

ปริมาณ 50 ลิตร/กระสอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ใช้ Orchids Habitat™ ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

เปลือกสน ทนทาน เหนียว ไม่ผุกร่อน อายุการใช้งานนานและคงทน

Orchids Habitat™ ทำให้รากเจริญงอกงามและสามารถยึดติดได้ดี

ร่อง หรือ รอยฉีกของเปลือกสน สามารถดูดซับความชื้นและอาหารได้เป็นอย่างดี

Orchids Habitat™ เป็นวัสดุจากธรรมชาติ

เปลือกสนจึงกลายมาเป็น วัสดุที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเจือป่น

คุณสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีหลังจากที่นำออกจากบรรจุภัณฑ์

เปลือกสนแห้ง คัดแยกขนาดเพื่อสะดวกกับการใช้งาน และคุณภาพได้มาตรฐาน

ได้มาอย่างไร

เราใช้แรงงานเก็บและคัดแยก

ทำการคัดแยกวัสดุแปลกปลอมออก เช่น เยื่อไม้ เศษไม้

อบให้แห้ง คัดขนาดและกรองฝุ่นละอองออก

ทำให้เปลือกสนคงความเป็นธรรมชาติไว้

Orchids Habitat™ บรรจุ 50 ลิตร/กระสอบ